Fotografie en design Lipkje Schat

Home.
Introductie.
Impressie.
Bollenroute.
Tuinieren in Flevoland.
Contact/Agenda.
Links.

             H a r m o n i e u s                                             V e r r a s s e n d                                             K l e u r r ij k                                                    V e r r a s s e n d                                             K l e u r r ij k

Tulpenbollen planten in november

 

Het planten van tulpenbollen start in november. Vroeger konden er op de zwaardere klei in de Noordoostpolder geen

tulpen geteeld worden. Sinds er grote plantmachines ontwikkeld zijn die tulpenbollen in netten kunnen planten,

is de Noordoostpolder uitgegroeid tot het belangrijkste teeltgebied van bloembollen in de wereld.

Nadat het land is voorbereid, komt de plantmachine in actie. Deze legt een net op de aarde, de bollen worden erop gestort,

er komt een tweede net overheen en daarna wordt er door deze machine weer aarde over geschoven.

Alleen de uiteinden van de netten blijven aan weerszijden van de geplante tulpenbedden zichtbaar.

Tulpenbollen rooien

In juni/juli