Fotografie en design © Lipkje Schat 2019

 H a r m o n i e u s          V e r r a s s e n d           K l e u r r ij k

de   T u i n e n   van   L i p k j e  S c h a t

Alle foto’s zijn eigendom van Lipkje Schat en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden

Bij de tuinen is ruime gratis

Parkeer

gelegenheid

Ook voor touringcars


De voorjaarstuinen


 1 De Tuinen van Lipkje Schat

Polenweg 9

8314PL Bant 0527 261590


2 De Pegasushof

Jan en Elly Giesen-Quartel

Klutenweg 5

8314 PB Bant 0527 261475


3 De Goldhoorn Gardens

Elly Kloosterboer-Blok

Klutenweg 13

8314 PB Bant 0527 261525


4 De Stekkentuin

Wies Voesten

Noordermiddenweg 13

8311 PZ Espel 0527 271327


Meer informatie over de 4 tuinen

vindt U op

Tuinieren in Flevoland


Bollenroute